Konfiguracja SPF/DKIM w Home.pl

Po zalogowaniu do panelu użytkownika w home.pl, należy wybrać domenę którą będziemy konfigurować, a następnie przejść do zarządzania Rekordami DNS  by tam dokonać wymaganych zmian. W podanym przykładzie wykorzystana została domena itodo.eu.

Panel zarządzania DNS w home.pl


1. Ustawienie SPF w home.pl

Aby ustawić SPF w home.pl należy dodać rekord TXT według poniższego przykładu:

Dodawanie rekordu SPF w home.pl

W nazwie hosta wpisujemy naszą domenę, natomiast jako główną wartość rekordu należy podajać wpis:

 

v=spf1 a mx include:_spf.acesender.com ~all

Jeżeli rekord SFP już istnieje np. "v=spf1 a mx include:_spf.google.com" należy dopisać do istniejącego rekordu "include:_spf.acesender.com". W wyniku powyższych działań otrzymamy wpis:

 

v=spf1 a mx include:_spf.google.com include:_spf. acesender.com ~all


2. Ustawienie klucza domeny/DKIM w home.pl

Dodawanie rekordu DKIM w home.pl

Aby ustawić DKIM dla domeny zarejestrowanej w home.pl należy dodać nastepujący wpis TXT
Nazwa hosta: api._domainkey.twojadomena.com
Uwaga! „twojadomena.com” musi zostać zamieniona na nazwę domeny którą starasz się ustawić.
Główna wartość rekordu:

k=rsa;t=s;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCbmGbQMzYeMvxwtNQoXN0waGYaciuKx8mtMh5czguT4EZlJXuCt6V+l56mmt3t68FEX5JJ0q4ijG71BGoFRkl87uJi7LrQt1ZZmZCvrEII0YO4mp8sDLXC8g1aUAoi8TJgxq2MJqCaMyj5kAm3Fdy2tzftPCV/lbdiJqmBnWKjtwIDAQAB

3.Ustawienie domeny śledzenia (tracking) w home.pl

Ustawienie domeny sledzenia umożliwia śledzenie interakcji wykonanych na linkach wychodzących w wysłanych wiadomościach. To ważne aby uzyskać i poprawić oceną nadawcy.

Dodawanie rekordu CNAME w home.pl

Aby skonfigurować domenę śledzenia w home.pl należy stworzyć rekord CNAME dla domeny lub subdomeny wskazując na email.acesender.com.

Nazwa hosta: tracking.yourdomain.com
Typ Rekordu: Alias do innego hosta (CNAME)

Główna wartość rekordu: email.acesender.com


4. Walidacja ustawień

Po ustawieniu rekordów DNS należy przejść do ustawień wysyłania i kliknąć przycisk weryfikacji dla konfigurowanej domeny.
Propagacja zmian w strefie DNS może zając nawet do 24 godzin.