Polityka Prywatności

Polityka prywatności odnosi się do danych zbieranych od użytkowników systemu acesender podczas rejestracji oraz później w czasie korzystania z systemu i strony.

§1
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest CleanScripts.com, ul.Rugiańska 12/5, 71-653 Szczecin, NIP 8522488559 REGON 321435123, która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
 2. AceSender gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi standardami. Dane osobowe są podawane w sposób dobrowolny przez użytkowników.
 3. AceSender przetwarza  dane  osobowe  w  celach  technicznych, w celu zawarcia, zmiany lub  rozwiązania umowy z użytkownikiem, a także w celu świadczenia na rzecz użytkownika usług objętych przedmiotem działalności administratora danych osobowych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 4. AceSender  zapewnia  wszystkim  osobom,  których  dane  przetwarza  w  jakimkolwiek zakresie,  realizację  uprawnień  wynikających  z  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997 roku  o ochronie  danych  osobowych,  w  szczególności  prawo wglądu  do  własnych  danych, prawo  żądania  zmiany  i  usunięcia  danych  oraz  prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach  określonych  w  przepisach  powołanej  powyżej  ustawy. 
 5. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

§2
Gromadzone dane

 1. Dane zbierane podczas rejestracji: adres e-mail, imię, nazwisko, adres, dane firmy,
 2. Dane zbierane automatycznie: adres ip, domena, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz inne dane automatycznie przekazywane przez przeglądarki,
 3. Dane zbierane podczas kontaktu: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, dane firmy.

§3
Cele gromadzenia danych

 1. Dane są gromadzone do celów związanych z realizacją usługi, marketingowych jak i bilingowych.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia,
 3. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 4. Konto użytkownika oraz wszystkie dane z nim powiązane mogą zostać usunięte z bazy danych AceSender i Wysyłającego.
 5. AceSender zastrzega prawo do pozostawienie w systemie danych niezbędnych do identyfikacji użytkownika w sytuacji, w której konto użytkownika zostało zablokowane przez AceSender z powodu naruszenia regulaminu przez użytkownika, wyłącznie jednak w celu identyfikacji użytkownika i uniemożliwienia mu obejścia blokady konta.
 6. Treść wiadomości wysyłanych przez użytkownika za pośrednictwem AceSender jest przechowywana w systemie AceSender przez 30 dni. Po upływie tego okresu wiadomości są permanentnie usuwane.
 7. Użytkownik, poprzez system AceSender ma wgląd i możliwość edycji danych wprowadzanych przez niego do systemu AceSender.

§4
Przekazywanie informacji

 1. AceSender zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nie uprawnionym. AceSender przekazuje dane użytkownika podmiotom, którymi posługuje się przy świadczeniu usługi (Wysyłający w rozumieniu Regulaminu Serwisu) i wyłącznie celu jej wykonania. Przystępując do usługi użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych w niezbędnym zakresie Wysyłającemu.
 2. AceSender zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym użytkownikom informacji dotyczących działania i funkcjonalności Serwisu, Każdy użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na otrzymywanie w/w informacji od AceSender. Użytkownik otrzymywać będzie na podany w systemie adres e-mail wiadomości niezbędne do korzystania z systemu AceSender, w tym w szczególności dot. zawieszenia lub odwieszenia konta użytkownika w systemie, braku środków na koncie oraz przypomnienie hasła. Użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania wskazanych w zdaniu poprzedzającym informacji.
 3. Wszelkie informacje uznawane w myśl o ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną jako informacje handlowe mogą być przesłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 4. Wszelkie przykłady niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres abuse@acesender.com

§5
Warunki Techniczne i pliki cookie

 1. AceSender wykorzystuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne to prawidłowego funkcjonowania serwisu, między innymi do utrzymywania sesji użytkownika, badania aktywności użytkownika w celu lepszego dopasowania serwisu i usługi do potrzeb użytkowników.
 2. Baza danych jest zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.
 3. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych.

§6
Zgłaszanie nieprawidłowości

 1. AceSender zapewnia rozwiązania informatyczne dostępne w systemie internetowym pod adresem app.acesender.com służący do zgłaszania spamu, phishingu, scamu oraz ich przypadków naruszeń prawa i zasad współżycia społecznego przez wiadomości wysyłane przez użytkowników. Nieprawidłowości można zgłaszać również pod adresem poczty elektronicznej abuse@acesender.com lub na stronie https://acesender.com/zglos-spam

§7
Zmiany polityki prywatności

 1. Zastrzegamy iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności,
 2. Zmiany polityki prywatności będą publikowane na stronie https://acesender.com/polityka-prywatnosci,
 3. Użytkownicy zostaną powiadomieni wiadomością wysłaną na podany przez nich w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej o każdorazowej zmianie polityki prywatności.
 4. Korzystanie z serwisu po dacie publikacji nowej wersji polityki prywatności jest równoznaczne z jego akceptacją.
 5. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność lub mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności lub ochronnych danych prosimy o kontakt mailowy na adres pomoc@acesender.com