Konfiguracja SPF/DKIM w OVH

Po zalogowaniu do panelu użytkownika OVH, należy wybrać domenę którą będziemy konfigurować, a następnie przejść do zarządzania Rekordami DNS by tam dokonać wymaganych zmian. Aby dodać nowe rekordy należy kilknąc przycisk "Dodaj wpis".
W podanym przykładzie wykorzystana została domena blackbijou.pl.

Panel zarządzania ovh


1. Ustawienie SPF w OVH

Aby ustawić SPF należy dodać odpowiedni rekord TXT. W tym celu należy klikająć przycisk "Dodaj wpis", wybrać rodzaj DNS jako TXT,  a następnie, aby przejść do etapu drugiego, kliknąć przycisk "następny". Pole Subdomena pozostawiamy puste, natomiast w polu wartość rekordu wpisujemy:

v=spf1 a mx include:_spf.acesender.com ~all

jeżeli rekord SFP już istnieje np. "v=spf1 a mx include:_spf.google.com" to powiniśmy dopisać do istniejącego rekordu "include:_spf.acesender.com". W wyniku powyższych działań otrzymamy wpis:

v=spf1 a mx include:_spf.google.com include:_spf. acesender.com ~all
Dodawanie rekordu SPF w OVH

2. Ustawienie klucza domeny/DKIM w OVH

Aby ustawić DKIM dla swojej domeny zarejestrowanej w serwisie OVH należy dodać nastepujący wpis TXT:
Subdomena: api._domainkey.twojadomena.com
Wartość:

k=rsa;t=s;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCbmGbQMzYeMvxwtNQoXN0waGYaciuKx8mtMh5czguT4EZlJXuCt6V+l56mmt3t68FEX5JJ0q4ijG71BGoFRkl87uJi7LrQt1ZZmZCvrEII0YO4mp8sDLXC8g1aUAoi8TJgxq2MJqCaMyj5kAm3Fdy2tzftPCV/lbdiJqmBnWKjtwIDAQAB
Dodawanie rekordu DKIM w OVH

3.Ustawienie domeny śledzenia (tracking) w OVH

Konfiguracja domeny śledzenia umożliwia śledzenie interakcji wykonanych na linkach wychodzących. To ważne aby uzyskać i poprawić oceną nadawcy.

Aby ustawić domene śledzenia w OVH należy stworzyć rekord CNAME dla domeny lub subdomeny wskazując na email.acesender.com.

Subdomena: tracking
Adres docelowy: email.acesender.com

Dodawanie rekordu CNAME w OVH

4. Walidacja ustawień domeny

Po ustawieniu rekordów DNS należy przejść do ustawień wysłania i kliknąć przycisk weryfikacji dla konfigurowanej domeny.
Propagacja zmian w strefie DNS może zając nawet do 24 godzin.