Konfiguracja Wysyłki

Przegląd Opcji wysyłania w AceSenderPrzed rozpoczęciem kampanii należy zapoznać się z zaawansowanymi opcjami dostępnymi w zakładce "Ustawienia Wysyłki". W zakładce tej skonfigurujesz śledzenie otwartych wiadomości i klikniętych linków oraz ustawisz domyślne kodowanie wysyłanych wiadomości.

Najważniejszym etapem konfiguracji jest walidacja domeny. Zakładka ta umożliwia sprawdzenie które z domen mają poprawnie ustawione SPF, DKIM oraz domenę śledzenia. Powyższe ustawienia wykonywane są u Twojego rejestratora domeny, następnie są sprawdzane przez system AceSender po kliknięciu przycisku "Sprawdź". Aby uzyskać więcej informacji, czytaj dalej o
 Autoryzacji Domeny wysyłkowej

Zarządzanie opcjami zaawansowanymi

Dostępne zawansowane ustawienia wysyłki:

  • Śledź otwarcia - aktywacja śledzenia otwartych e-maili.
  • Śledź kliknięcia - aktywacja śledzenia kliknięć w wiadomości e-maili.
  • Śledź kliknięcia, link - aktywacja śledzenia poszczególnych linków w e-mailach.
  • Nagłówki wypisania - aktywacja nagłówka wypisania z listy mailingowej.
  • Twórz automatycznie treść tekstową na podstawie wiadomości HTML - automatycznie generuje ciało tekstu do wiadomości e-mail dla wszystkich odbiorców, którzy nie akceptują wiadomości HTML.
  • Kodowanie Wiadomości - ustawienie typu kodowania dla wiadomości e-mail  Twojego konta.

Autoryzacja Domeny

Wymagane jest, aby nadawca skonfigurował poprawnie SPF I DKIM dla domeny z której będzie wysyłać wiadomości. Oto krótki przewodnik który pomoże Ci autoryzować domenę.

Co to jest "Weryfikacja domeny wysyłkowej"?

Zweryfikowana domena wysyłkowa daje zgodę systemowi AceSender na wysyłanie wiadomości e-mail z domeny nadawcy. Oznacza to, że system AceSender wysyłając e-maile ma zgodę na podpisywanie się w adresie "from" adresem zweryfikowanej domeny wysyłkowej.

Dlaczego weryfikacja domeny wysyłkowej to dobry pomysł?

Serwery, które będą odbierać wiadomości wysyłane podczas Twojej kampanii muszą sprawdzić, czy domena podana w polu "from" wyraziła zgodę na użycie serwerów AceSender do wysłania wiadomości w jej imieniu. Robione jest to poprzez sprawdzenie rekordów DNS domeny.

Co znaczy DNS? Czy ma to coś wspólnego z domeną?

DNS (ang. Domain Name System) jest to system nazw domenowych. Pozwala na zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Dzięki DNS nazwa mnemoniczna, np. pl.wikipedia.org jest tłumaczona na odpowiadający jej adres IP, czyli 91.198.174.192
DNS to złożony system komputerowy oraz prawny. Zapewnia rejestrację nazw domen internetowych i ich powiązanie z numerami IP, oraz realizuje bieżącą obsługę komputerów odnajdujących adresy IP odpowiadające poszczególnym nazwom. Jest niezbędny do działania niemal wszystkich usług sieci Internet.

Co to jest rekord TXT?

Rekord ten pozwala dołączyć dowolny tekst do rekordu DNS. Rekord ten może być użyty np. do implementacji specyfikacji SPF (ang. Sender Policy Framework).

Gdzie mogę znaleźć ustawienia DNS dla swojej Domeny?

Ustawienia DNS domeny najczęściej znajdziesz w miejscu w którym domena jest utrzymywana. Przykładowo, w celu konfiguracji domeny zarejestrowanej w systemie home.pl, należy udać się do panelu zarządzania na stronie home.pl. Poniżej zamieszczamy odnośniki do poradników pokazujących jak uzupełnić DKIM i SPF dla popularnych hostingów:

SPF - co to jest?

SPF oznacza "Sender Policy Framework". Rekord SPF jest podawany w celu określenia, które serwery pocztowe są upoważnione do wysyłania poczty w imieniu danej domeny. Jest on stosowany w celu zapobiegania wysyłania maili przez oszustów i spamerów z adresów w danej domenie.

Zalecamy dodanie rekordu SPF jako wpis TXT.

Ustawienie rekordu SPF

W celu skonfigurowania rekordu SPF należy dodać poniższy rekord TXT do nazwy domeny:
Host/Nazwa: @
Wartość: v=spf1 a mx include:_spf.acesender.com ~all

jeżeli posiadamy już rekord SPF:
v=spf1 a mx include:_spf.google.com ~all
należy dopisać include:_spf.acesender.com

Przykładowy wpis wygląda następująco:
v=spf1 a mx include:_spf.google.com include:_spf. acesender.com ~all

DKIM - co to jest?

DomainKeys Identified Mail (DKIM) – metoda łączenia domeny internetowej z wiadomością e-mail, pozwalająca brać odpowiedzialność organizacji za treść wysłanego e-maila. Sygnatura DKIM zabezpiecza przed podszywaniem się pod nadawcę (e-mail spoofing) z innych domen.

Ustawienia DomainKeys/DKIM:

Aby ustawić DKIM dla swojej domeny należy dodać następujący wpis TXT:
Host/Nazwa: api._domainkey.twojadomena.com
Uwaga! Nazwa „twojadomena.com” musi zostać zamieniona na nazwę domeny którą starasz się ustawić.
Wartość:

k=rsa;t=s;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCbmGbQMzYeMvxwtNQoXN0waGYaciuKx8mtMh5czguT4EZlJXuCt6V+l56mmt3t68FEX5JJ0q4ijG71BGoFRkl87uJi7LrQt1ZZmZCvrEII0YO4mp8sDLXC8g1aUAoi8TJgxq2MJqCaMyj5kAm3Fdy2tzftPCV/lbdiJqmBnWKjtwIDAQAB

Niektóre formularze wymagają dodania cudzysłowu ”” do wartości.

Ustawiłem DKIM I SPF dla domeny, co dalej?

Jeżeli ustawiłeś DKIM i SPF dla wybranej domeny, przejdź do zakładki "Ustawienia Wysyłki" i dodaj skonfigurowaną domenę do listy, a następnie kliknij na przycisk "Weryfikuj". Jeżeli rekordy są poprawnie skonfigurowane, w kolumnie SPF, DKIM i śledzenie pojawi się pojawi się stosowna informacja.
Rozpropagowanie informacji o ustawionych rekordach DKIM i SPF Twojej domeny może zająć od 1 do 24 godzin, do tego czasu zmiany mogą nie być widoczne przez system AceSender.

Co to jest domena śledząca i jak ją ustawić?

Jeżeli masz włączone opcje śledzenia to wszystkie linki w twoich wiadomościach będą przepisywane przez nas system. W celu odnotowania aktywności odbiorcy każdy link w Twojej wiadomości będzie kierowany do "email.acesender.com", a następnie na oryginalny adres. Ustawienie domeny śledzącej pozawala zamienić adres email.acesender.com na tracking.mojadomenawysylkowa.pl.

Aby skonfigurować domene śledzącą należy stworzyć rekord DNS, CNAME dla domeny lub subdomeny wskazując na "email.acesender.com".
CNAME Host: tracking.yourdomain.com
CNAME Wartość: email.acesender.com